Đang tải ...

Nhập sản phẩm bạn muốn tìm

Kim cương GIA 4 ly 53 D/VS1/None
Kim cương GIA 4 ly 53 D/VS1/None

Kim cương GIA 4 ly 53 D/VS1/None

1x.xxx.xxx đ
Thông số quan trọng
Color Grade D Measurements 4.53 - 4.56 x 2.72 mm
Clarity Grade VS1
Cut Grade EXCELLENT
Carat Weight0.34 caratFluorescence None

Xem ảnh nhanh

Kim cương GIA 4 ly 53 D/VS1/None