Đang tải ...

Nhập sản phẩm bạn muốn tìm

Kim cương GIA 5 ly 07 D/VS1/None
Kim cương GIA 5 ly 07 D/VS1/None

Kim cương GIA 5 ly 07 D/VS1/None

3x.xxx.xxx đ
Thông số quan trọng
Color Grade D Measurements 5.07 - 5.09 x 2.95 mm
Clarity Grade VS1
Cut Grade EXCELLENT
Carat Weight0.45 caratFluorescence None

Xem ảnh nhanh

Kim cương GIA 5 ly 07 D/VS1/None