Đang tải ...

Nhập sản phẩm bạn muốn tìm

Kim cương GIA 5 ly 38 D/VS1/Strong
Kim cương GIA 5 ly 38 D/VS1/Strong

Kim cương GIA 5 ly 38 D/VS1/Strong

4x.xxx.xxx đ
Thông số quan trọng
Color Grade D Measurements 5.38 - 5.42 x 3.36 mm
Clarity Grade VS1
Cut Grade EXCELLENT
Carat Weight0.61 caratFluorescence Strong

Xem ảnh nhanh

Kim cương GIA 5 ly 38 D/VS1/Strong