Đang tải ...

Nhập sản phẩm bạn muốn tìm

Kim cương GIA 6 ly 05 J/VS2/Strong
Kim cương GIA 6 ly 05 J/VS2/Strong

Kim cương GIA 6 ly 05 J/VS2/Strong

5x.xxx.xxx đ
Thông số quan trọng
Color Grade J Measurements 6.05 - 6.06 x 3.59 mm
Clarity Grade VS2
Cut Grade EXCELLENT
Carat Weight0.80 caratFluorescence Strong

Xem ảnh nhanh

Kim cương GIA 6 ly 05 J/VS2/Strong