Đang tải ...

Nhập sản phẩm bạn muốn tìm

Kim cương GIA 6 ly 33 J/VS1/None
Kim cương GIA 6 ly 33 J/VS1/None

Kim cương GIA 6 ly 33 J/VS1/None

1xx.xxx.xxx đ
Thông số quan trọng
Color Grade J Measurements 6.33 - 6.36 x 3.77 mm
Clarity Grade VS1
Cut Grade EXCELLENT
Carat Weight0.92 caratFluorescence None

Xem ảnh nhanh

Kim cương GIA 6 ly 33 J/VS1/None