Đang tải ...

Nhập sản phẩm bạn muốn tìm

Kim cương GIA 8 ly 00 D/VVS2/Strong
Kim cương GIA 8 ly 00 D/VVS2/Strong

Kim cương GIA 8 ly 00 D/VVS2/Strong

6xx.xxx.xxx đ
Thông số quan trọng
Color Grade D Measurements 8.00 - 8.05 x 5.02 mm
Clarity Grade VVS2
Cut Grade EXCELLENT
Carat Weight2.02 caratFluorescence Strong
Kim cương GIA 8 ly 00 D/VVS2/Strong