Đang tải ...

Nhập sản phẩm bạn muốn tìm

Ổ nhẫn kim cương nữ kiểu dáng classic full kim 3 mặt viên chủ 6ly 7ly 8ly
Ổ nhẫn kim cương nữ kiểu dáng classic full kim 3 mặt viên chủ 6ly 7ly 8lyỔ nhẫn kim cương nữ kiểu dáng classic full kim 3 mặt viên chủ 6ly 7ly 8ly ảnh 2Ổ nhẫn kim cương nữ kiểu dáng classic full kim 3 mặt viên chủ 6ly 7ly 8ly ảnh 3

Ổ nhẫn kim cương nữ kiểu dáng classic full kim 3 mặt viên chủ 6ly 7ly 8ly

2x.xxx.xxx đ

Ổ nhẫn kim cương nữ kiểu dáng classic full kim 3 mặt viên chủ 6ly 7ly 8ly tuỳ biến. Nhẫn kết 48 viên kim tấm 1ly2, 22 viên kim tấm 1ly5, tất cả đều là loại sáng đẹp

Thông số quan trọng
Nguyên liệuVàng
Màu nguyên liệuMàu trắng
Tuổi vàng18K (750)

Video Ổ nhẫn kim cương nữ kiểu dáng classic full kim 3 mặt viên chủ 6ly 7ly 8ly

Xem ảnh nhanh

Ổ nhẫn kim cương nữ kiểu dáng classic full kim 3 mặt viên chủ 6ly 7ly 8lyỔ nhẫn kim cương nữ kiểu dáng classic full kim 3 mặt viên chủ 6ly 7ly 8ly ảnh 2Ổ nhẫn kim cương nữ kiểu dáng classic full kim 3 mặt viên chủ 6ly 7ly 8ly ảnh 3